To provide its services Elmaz.com uses "cookies". By clicking "I understand" or continuing to browser in the site, you agree with the cookies we use.
Learn more
 

Zoznamka pre doslelých na Slovensku.

 
Zabudnuté heslo  
Facebook login
 
Kategórie
bullet Začiatok
bullet Galérie ženy
bullet Galérie muži
bullet Zoznam
bullet Hľadanie
bullet Top rebríček
bullet Online
bullet Oslávujúci narodenín
bullet Registrácia
   
 
Ochrana osobných údajov
 
Ochrana osobných údajov Elmaz.sk

Každý používateľ na Elmaz.sk sa musí regostrovať, keď vyplní registračnú formu, v ktorej necháte zobrazený typ informácie. Pri svojej registrácii sa zaväzujete, že poskytnete presné, správne a úplné informácie o sebe, keď ich podnovujete kedykoľvek tak, aby boli zachované presne správne a úplne. Pri nepsrávnej, nepresnej, a neúplnej informácii, vyhlasujete, že ste úplne zodpovedný. Ak ste už registrovaný, mate možnosť kedykoľvke si pozerať a zmeniť informácie vyplnené pri registrácii. Prosptredníctvom registračnej formy zbierame nasledujpci typ informácie:
  1. personálna: vej, pohlavie, záujmy registrovaného a i.
  2. nepersonálna: browser, ktorý používate URL a i.
Používame túto informáciu, aby sme vám predstavili naše služby, a v žiadnom prípade ich neodovzdáme treťej strane, s výnimkou v príradoch, v ktorých nás zaväzuje zákon. Časť tejto informácie sa publikuje s vaším súhlasom vo vašom profile, ktorý je verejne vystavený na Elmaz.sk. súhlasíte s časťou informácie aby bola používaná na marketingové a štatistické účely na Elmaz.sk, čo znamená na vyskytované trhovské informácie od Elmaz.sk na e- mailovú adresu vyplnenú pri registrácii. Pri registrovaní uvádzate Meno používateľa a heslo, keď ste úplne zodpovedný tieto používania, ako aj preberáte zodpovednosť, ak ju dáte j dispozícii tretej strane. Ak o tom pochybujete, že váš účet sa používa treťou stranou bez vašho vedomia, možete zmeniť heslo na vstup. Vy ste zodpovedný za udržanie kofidenčnosti na vašom používateľkom mene a hesle a za všetky činnosti vyplývajúcich z vašej registrácie. Pri vašej registrácii získame dostatočné informácie, aby sme skontrolovali váš vek. Keď ste už členom, garanujete, že nie ste mladší ako 18 rokov. Npriek tomu my negarantujeme, že všetci používatelia našej služby sú starší ako 18 rokov. Členovia, ktorí sú pod požadovaným minimom nosia zodovednosť za svoje činy.

Každý používateľ s alebo bez motívu môže vymazať svoju registráciu na Elmaz.sk postupy ukázané na stránke. Pri vymazaní registrácie odmietate všetky práva, ktoré ste mali na stránke. Elmaz.sk nemá žiadnu povinnosť, aby obnovil vašu registráciu. Na vymazanie registrácie zo stránky stlačte link "služby" -> "Ukončenie registrácie" a postupujte podľa inštrukcií na vymazanie.
 
 
Kontakty| Práva a povinnosti| Pomoc| Služby |Ochrana osobných údajov |Personal data
Copyright © 2011-2020 Zoznamka Elmaz.sk