To provide its services Elmaz.com uses "cookies". By clicking "I understand" or continuing to browser in the site, you agree with the cookies we use.
Learn more
 

Zoznamka pre doslelých na Slovensku.

 
Zabudnuté heslo  
Facebook login
 
Kategórie
bullet Začiatok
bullet Galérie ženy
bullet Galérie muži
bullet Zoznam
bullet Hľadanie
bullet Top rebríček
bullet Online
bullet Oslávujúci narodenín
bullet Registrácia
   
 
Práava a povinnosti
 
 
 
 
Podmienky používania stránky hore
 
Na používanie našich služieb nám musíte predložiť určenú informáciu. Je to nevyhnutné preto, bay ste sa oboznámili s podmienkami používania služieb predstavených od Elmaz.sk. Musíte mať aspoň 18 rokov. Registrácia a používanie obsahu na tejto stránke osobám mladším ako 18 rokov je prísne zakázené. Poznamenanie "Potvrdzujem, že so dovŕšil 18 rokov" a "Potvdzujem, že som prečítal a súhlasím s Právami a povinnosťami na Elmaz.sk", a stlačte "Stlačte tu, aby ste sa zaregistrovali" Vy sa registujete ako klienti pod podmienkou, že rozumiete a ste úplne oboznámení s "Práva a povinnosti", a ako povinne budete dodržiavať pripoužívanie služieb na stránke.
 
 
Vaša informácia hore
 
Informácia, ktorú nám dávate je pod záštitou. My zbierame informácie, ktoré sa uchovávajú v počítači. Cez toto vyhlásenie vyjadrujete súhlas, že nám dáte túto informáciu, aby ste si vyplnili váš osobný profil. Vy súhlasite s podržaním obsahu vo vašom profile v súlade s podmienkami tejto stránky. Vaša IP adresa a vaša e- mailová adresa sa nikdy neukazuje treťej osobe.

Confidentiality and personal data protection policy of
 
 
Registrácia hore
 
Každý používateľ na Elmaz.sk sa musí regostrovať, keď vyplní registračnú formu, v ktorej necháte zobrazený typ informácie. Pri svojej registrácii sa zaväzujete, že poskytnete presné, správne a úplné informácie o sebe, keď ich podnovujete kedykoľvek tak, aby boli zachované presne správne a úplne. Pri nepsrávnej, nepresnej, a neúplnej informácii, vyhlasujete, že ste úplne zodpovedný. Ak ste už registrovaný, mate možnosť kedykoľvke si pozerať a zmeniť informácie vyplnené pri registrácii. Prosptredníctvom registračnej formy zbierame nasledujpci typ informácie:
 • personálna: vej, pohlavie, záujmy registrovaného a i.
 • nepersonálna: browser, ktorý používate URL a i.
Používame túto informáciu, aby sme vám predstavili naše služby, a v žiadnom prípade ich neodovzdáme treťej strane, s výnimkou v príradoch, v ktorých nás zaväzuje zákon. Časť tejto informácie sa publikuje s vaším súhlasom vo vašom profile, ktorý je verejne vystavený na Elmaz.sk. súhlasíte s časťou informácie aby bola používaná na marketingové a štatistické účely na Elmaz.sk, čo znamená na vyskytované trhovské informácie od Elmaz.sk na e- mailovú adresu vyplnenú pri registrácii. Pri registrovaní uvádzate Meno používateľa a heslo, keď ste úplne zodpovedný tieto používania, ako aj preberáte zodpovednosť, ak ju dáte j dispozícii tretej strane. Ak o tom pochybujete, že váš účet sa používa treťou stranou bez vašho vedomia, možete zmeniť heslo na vstup. Vy ste zodpovedný za udržanie kofidenčnosti na vašom používateľkom mene a hesle a za všetky činnosti vyplývajúcich z vašej registrácie.
Pri vašej registrácii získame dostatočné informácie, aby sme skontrolovali váš vek. Keď ste už členom, garanujete, že nie ste mladší ako 18 rokov. Npriek tomu my negarantujeme, že všetci používatelia našej služby sú starší ako 18 rokov. Členovia, ktorí sú pod požadovaným minimom nosia zodovednosť za svoje činy.
 
 
Práva a povinnosti strán hore
 
Ako používateľ našej služby vašou registráciou súhlasíte, že:
 1. Ste zodpovedný sa obsah informácie, ktoú publikujete za seba, alebo prestavíte zo svojho mena iným členom na Elmaz.sk.
 2. Nesmeite preposielať informáciu, ktorá je urážlivá, nevhodná, sexuálne orientovaná, výhražná, útočná, rasovo orientovaná, nezákonné materiály, alebo akékoľvek materiály, ktoré obsahujú prvky násilia k inej strane. prosím, upozornite nás, ak zistíte narušenie týchto podmienok. Nesmiete byť násilný, prenasledovať používateľa našej služby.
 3. Budete používať služby spôsobom, ktorý zodpovedá zákonom nášho štátu. Vyhlasujete, že nebudete dávať do vášho profilu žiadne adresy, telefóny, mená, URL, e- mailové adresy, ICQ číslo, sexuálne referncie alebo akékoľvek sexuálne návrhy treťej strane a že nebudete posielať fotky a fotografie alebo iné obrázky, ktoré sú pornografickými materiálmi ako aj nebudete vyhlasovať osobné informácie.
 4. Nebudete sa predstavovať iným menom
 5. Nebudete sa spájať s reklamami alebo oznámeniami ostatných členov na Elmaz.sk, kupovať alebo predáavať produkty /služby cez naše služby. Nesmete posielať spamy, ďžnky, a maily ostatným členom.
 6. Nesmiete zbierať osobné informácie ostatných členov na komerčné účely bez ich súhlasu.
 7. Nesmiete posielať, distirbuovať akékoľvek materiály chránené autorskými právami, trhové značky a iné také informácie súhlasu maliteľa.
 8. Nesmiete miešať a rúcať služby predstavené od Elmaz.sk alebo mreže spojené so serverom alebo stránkou.
 9. Nesmete posielať a prenášať alebo distribuovať akékoľvek materiály, ktoré obsahujú softvérový vírus, alebo iné počítačové kódy, priečinky, programy nastavení aby prenikli , ruzrušili alebo obmedzili funkcie počítača, softvéru alebo hardvéru. Prosím, upozornite nás, ak ste svedkami takých protizákonných činností.
 10. Nesmiete opravovať úvody ako aj nasmiete spracovať akékoľvek časti na Elmaz.com bez nášho súhlasu.
 11. Vy osobne ste zodpovední za svoje vzťahy ostatnými členmi na Elmaz.com. Elmaz.com nie je a nemôže byť zamiešaný do komunikácie a činnosti medzi všetkými používateľmi a v prípade vzniku konfliktu s iným používateľom na stránke ukázného doteraz nás oslobodzujete od akéjkoľvek zodpovednosti za žiadosti alebo škody /priama a nepriama / od akejkoľvek témy. Еlmaz.com si vyhradzuje právo, no nie je povinný sledovať rozhovory medzi vamia a ostatnými členmi.
 12. Vy ste povinní chrániť a držať nás informovaných o všetkých stratách a škodách zodpovedností, ktoré vznikajú priamo alebo nepriamo od alebo mimo tejto dohody. Súhlasíte, že nám a iným členom nebudete posialať narušujúce autorské práva, obchodné značky, obchodné tajomstvá, alebo oné formy individuálneho súkromia alebo iné práva tretej sttrany.
 13. Informácie o fotkách, ktoré ste publikovali na stránke, sa môžu použiť a publokvať o všetkých interface na Elmaz.com
My vyhlasujeme, že:
 1. Všetky správy z vašej strany sú bez našej podpory
 2. Nie sme zodpovední za škody alebo ublíženia naslednej informácie, ktorú my a vy umiestňujeme na našu stránku.
 3. Elmaz.com si vyhradzuje právo, no nie povinnosť, aby sledoval materiály posielane cez server. Elmaz.com má právo no nie povinnosť, aby odstaňoval materiály v domnení, že predstavujú násilie proti niekomu z členov.
 4. Elmaz.com si vyhradzuje právo skontrolovať čas uchovania správ.
 5. Elmaz.com môže v každej chvíli odmietnuť poskytnutie niektorej alebo všetkých služieb bez žiadnej povinnosti k používateľom.
 6. My negarantujeme potrebnosť a úplnosť informácie, ktorá je umiestnená v Elmaz.com, ako aj nenesie zodpovednosť za škody a výsledok toho, že niektorí používatelia sa nám zdôveril s touto informáciou alebo iným obsahom umiestneným na stránke alebo pridaný od inej strany
 7. Je možné, že niektorý z členov a nečlenov na Elmaz. com pridajú nejaké materiály na server aby ste boli zamiešaný bez vášho súhlasu. Je možné dostať informácie o vás cez používanie na serveri tak, aby sa použila proti vám. A preto Elmaz.com nie je zodpovdný za používanie osobnej informácie, ktorú ste vybrali, aby bola odkrtytá. Prodím, pozorne si vyberajte, aký typ informácie dávate na server.
 
 
Elmaz Extra hore
 
Elmaz Extra je balík doplnených platených služieb pridaných do funkcií na Elmaz.sk. Používanie Elmaz Extra nie je povinné a je dobrovoľné, a dobrovoľné pre používateľov. Aktivácia služby nie je podmienkou pre existenciu profilu klienta a nie je priamo spojený s používaní ostatných bezplatných služieb ponúknutých stránkou. Všetky doplnené služby pridané do Emlamz Extra, spôsoby aktivácie na Elmaz Extra, ceny a termíny platnosti služby sú opísané na stránke "Elmaz Extra".
 
 
Vymazanie registrácie hore
 
Každý používateľ s alebo bez motívu môže vymazať svoju registráciu na Elmaz.sk postupy ukázané na stránke. Pri vymazaní registrácie odmietate všetky práva, ktoré ste mali na stránke. Elmaz.sk nemá žiadnu povinnosť, aby obnovil vašu registráciu. Na vymazanie registrácie zo stránky stlačte link "služby" -> "Ukončenie registrácie" a postupujte podľa inštrukcií na vymazanie.
 
 
Obsah stránky hore
 
Nastavenia, rady, vyhlásenia, alebo iná informácia umiestnená na našej stránke môže byť kopírovaná.
 
 
Vzťahy s treťou stranou hore
 
Elmaz.sk môže zadržať linky z iných stránok mimo stránky, alebo internetových zdrojov. Nekontrolujeme ich obsah, ako a nie sme zodpovední za obsah, produkty, služby alebo informácie nachádzajúce sa v týchto linkách.
 
 
Autorské práva hore
 
Logo, obsah a ostatné elementy stránky sú mimoriadné vlastníctva Elmaz.sk. Vy ste povinní nekopírovať, modifikovať, publikovať, predávať, roznášať, predávať akékoľvek informácie, ktoré su objektom autorských práv.
 
 
Obmedzenie za zodpovednosť hore
 
Elmaz.sk nebude zodpovedný za náhodné udalosti, následky, alebo nepriame škody (no neobmedzujúce škody straty informácií, strácané prgramy a i. ). Elmaz.sk nie je zodpovedný za akékoľvek topografské chyby.
 
 
Zmeny na stránke hore
 
Všetky zmeny, ktoré vykonávame, budú upovedomené cez stránku alebo predstavené elektronickou poštou. Ponechávame si právo na :
 1. Zmeny obsahu a podmienok tohto vyhlásenia vždy a bez predchádzajúceho upozornenia
 2. Aby sme zmenili obsah stránky
 3. Aby sme odstránili link bez predchádzajúceho upozornenia
 4. Aby sme odtránili oznámenia používateľov po okunčení stanoveného termínu
 5. Aby sme odstránili oznámenia používateľov v prípade, že si myslíme, že predložená informácia nezodpovedá podmienkám vyššie. V tomto prípade klient stráca všetky práva, ktoré mal na stránke. Elmaz.sk nemáme žiadnú povinnosť obnoviť registráciu.
 
 
Kontakt hore
 
So súhlasom článku 4 zákona o elektornickom obchodovaní
Elmaz.sk
obchodník: "Sinera BG" OOD je obchodné združenie, registrované pod číslom: 4013/2005 pom opísaní na SGS.
EIK: 103980070
ID číslo na ZDDS: BG103980070
Adresa registrácie: mesto Varna, ul. Gen. Gurko 84
Adresa činnosti: mesto Varna, str. Hadzhi Dimitar 41, et. 3, ap. 5
E-mail: webmaster@elmaz.sk
 
Kontakty| Práva a povinnosti| Pomoc| Služby |Ochrana osobných údajov |Personal data
Copyright © 2011-2019 Zoznamka Elmaz.sk